Nieuws

17 mrt

Ontbijtvergadering 2 maart: presentaties

Participatietraject voor nieuwe burgers - Stad Lommel

inburgering.pdf (211.99 kb)

Hartveilig bedrijf en AED-opstelling op het bedrijventerrein - Rode Kruis

powerpointhartveilig.pdf (601.66 kb)

Belang van een interventiedossier voor bedrijven - Hulpverleningszone Noord-Limburg

loc-hvznlontbijtvergadering02_03_2023.pdf (7 046.38 kb)

Future-proof sportpark - Provil

presentatiesportopolisloc.pdf (3 525.82 kb)

Ontwikkeling toegangspoort N71 met Kristalpark

presentatie_lommeln71xgerardmercatorstraat.pdf (1 437.49 kb)

13 jul

Ontbijtvergadering 23/3/2022 : Presentatie bloedinzameling Rode Kruis

bloedinzamelingenexternepartners.pdf (413.21 kb)

19 okt

LOC start met Consortiumbewaking

Ongeveer een jaar geleden in volle coronacrisis hebben we een bevraging gedaan aan onze ledenof er interesse was in Consortiumbewaking.

De respons was groot genoeg om aan de slag te gaan.

We zijn uitgekomen bij Securitas, een wereldleider in zijn vakgebied, omdat we vinden dat onze leden-ondernemers alleen het beste verdienen.

Op onze ontbijtvergadering van 14 oktober 2021 werd het startsein gegeven van dit veiligheids-initiatief met een presentatie van Erwin Rousseau en Davy Ben Tahar. Via deze link kan je de presentatie herbekijken.

19 mei

Zorg voor je zorgvolmacht!

ZORG VOOR JE (ZORG)VOLMACHT  

Heeft u er al eens bij stilgestaan wat er gebeurt als u plots niet meer in staat zou zijn om uw belangen te behartigenWie zal uw vermogen beheren en uw persoonlijke belangen beschermen? Hoe kan u hierop anticiperen? Tijd om dieper in te gaan op de zorgvolmacht. 

WAT ALS U NIETS REGELT? 

Indien u geen zorgvolmacht heeft opgemaakt en u wordt wilsonbekwaam (vb. door coma of dementie), zal de rechter uw vermogen onder bewind plaatsen en een bewindvoerder aanstellen. Bij de keuze van een bewindvoerder zal de vrederechter doorgaans iemand van uw naaste familie aanduiden. Er wordt ook regelmatig geopteerd voor de aanstelling van een professionele bewindvoerder (bijvoorbeeld een advocaat). De bewindvoerder zal uw vermogen verder beheren, dit onder toezicht van de rechter.  

Op het vlak van successieplanning worden de mogelijkheden uiterst beperkt. Een schenking is zelfs quasi uitgesloten. Ook voor andere belangrijke handelingen, zoals de aanvaarding van een nalatenschap of de verkoop van een woning, is het akkoord van de rechter vereist. Dat kan u vermijden met een zorgvolmacht. Uw lasthebber zal dan zelf kunnen handelen zonder voorafgaande toestemming van de vrederechter. 

WAT IS EEN ZORGVOLMACHT? 

Een zorgvolmacht is een volmacht die u als bekwaam persoon (lastgever) verleent aan een andere persoon (lasthebber), zodat laatstgenoemde de nodige handelingen kan stellen met betrekking tot uw vermogen wanneer u dit zelf niet meer kan 

Zo vermijdt u de aanstelling van een derde als bewindvoerder en vermijdt u tevens dat het beheer van uw vermogen wordt geblokkeerd door een voortdurende tussenkomst van de vrederechter. 

Wie stelt u aan? 

In eerste instantie stelt u een lasthebber aan, zoals bijvoorbeeld uw echtgenootBij voorkeur wordt eveneens een opvolgend lasthebber (vb. de kinderen) en een lasthebber ad hoc aangesteld. De lasthebber ad hoc zal optreden ingeval van tegenstrijdigheid van belangen. Ook de aanstelling van een vertrouwenspersoon (vb. broer of zus) kan soms nuttig zijn. Deze laatste persoon kan later een cruciale rol spelen. Door toezicht uit te oefenen op de (opvolgend) lasthebber zal hij namelijk steeds uw belangen kunnen behartigen. 

Wat kan de lasthebber doen? 

Een zorgvolmacht laat u tevens toe om een regeling op maat uit te werken. U kan bepalen welke handelingen de lasthebber kan stellen. Deze handelingen blijven vaak niet beperkt tot daden van beheer, maar kunnen ook daden van beschikking omvatten, zoals aan- en verkoop, verhuur, schenking, wijziging huwelijkscontract en dergelijke. De zorgvolmacht kan zelfs persoonsgebonden beslissingen omvatten, zoals bijvoorbeeld de keuze van rusthuis, de keuze van behandelend arts of wie u vertegenwoordigt bij de uitoefening van de patiëntenrechtenLet wel: een zorgvolmacht kan nooit handelingen omvatten die betrekking hebben op hoogstpersoonlijke belangen, zoals euthanasie of een orgaandonatie. 

19 mei

Kort nieuws

Kristalpark III in volle ontwikkeling

 Na een periode van windstilte, komt de ontwikkeling van Kristalpark III op kruissnelheid. In 2020 werd een totale oppervlakte van 17ha 76a 76ca verkocht aan 4 bedrijven: VT Logistics, Horeca Van Zon, Eduards Trailer Factory en Heyaru Engineering. Drie van deze bedrijven zijn ondertussen actief op Kristalpark III. En de toekomst ziet er veelbelovend uit! Momenteel zijn er nog verschillende gesprekken met ondernemers lopende die zich in Lommel op Kristalpark willen vestigen.

Bewegwijzering op Kristalpark voltooid

Eind 2020 werden de bedrijven op Kristalpark geïnformeerd over de bewegwijzering op Kristalpark. Ter hoogte van de hoofdinrit werden de individuele numerieke bordjes geplaatst. Op deze manier hoopt de Stad Lommel de bereikbaarheid van de bedrijven te verbeteren en lossen ze het langverwachte bewegwijzeringsvraagstuk op. 

 12 nieuwe windturbines in aanbouw op Kristalpark

De Aspiravi-groep (o.a. Lommel Win(d)t) is bezig met de voorbereidingen om 12 nieuwe windmolens te bouwen op Kristalpark. Dit project bestaat enerzijds uit een retrofit waarbij 8 bestaande windturbines vervangen worden door 6 nieuwe en anderzijds uit een uitbreiding van 6 bijkomende windturbines. Dat alles samen maakt een totaal van 17 windturbines op Kristalpark goed voor een totaal geïnstalleerd vermogen van ruim 54 MW! Samen zullen ze groene stroom voor het gemiddeld jaarlijks verbruik van bijna 42100 gezinnen produceren.

10 mei

“We moeten de Lommelse kennis veel meer samenbrengen”

In deze rubriek laten we graag het woord aan figuren die een rol spelen of gespeeld hebben in het Lommelse bedrijfsleven. Deze keer hadden we een boeiend gesprek met Johan Thys, ex-plantmanager bij Philips Lommel en voormalig voorzitter van de LOC.  

Thys, geboren in 1947 te Veurne, behaalde zijn diploma als technisch ingenieur aan de Gentse Hogeschool. Via Philips kwam hij in Lommel terecht waar hij diverse functies uitoefende. Na wat functies in andere vestigingen werdd hij in 1993  plantmanager in Lommel en zo belandde hij ook als voorzitter bij de LOC. Dit deed hij zo’n drie jaren.  

Thys: Het waren leuke tijden bij Philips met al die opkomende technologie. Zo mocht ik de primeur beleven om als eerste een opname te doen op een CD-recorder, waar Philips pionier in was. Ook In Lommel was er toen al een interessante industriële dynamiek aan de gang. Daar wou ik meer mee doen. Zo werd ik begin jaren negentig ook voorzitter van de LOC.” 

Hoe zag je jouw rol als voorzitter destijds? 

Thys: “Ik was altijd iemand die “richting" probeerde te geven. Tijdens mijn studies was ik bijvoorbeeld praeses en probeerde ik ook toen al wat meer diepgang te steken in de studentenclub door onder andere lezingen te verzorgen. Het is fascinerend om te zien hoeveel er mogelijk is wanneer je mensen de “ruimte” geeft om samen na te denken over iets. Dat wou ik in Lommel ook zien gebeuren. Ten eerste door een goed overleg met het stadsbestuur te organiseren. Maar ook op bedrijfsniveau. We hebben prachtige ondernemingen, waarom niet leren van elkaar? Daar staat voor mij de Lommelse Ondernemersclub voor, het samenbrengen van de grote kennis die er hier aanwezig is over alle bedrijfsaspecten heen.  

Doen we dit als Lommels bedrijf te weinig volgens jou?  

Thys: “Absoluut. We betalen nog liever consultants dan onze trots opzij te zetten en het aan onze buurman te vragen. Het zou mooi zijn mocht er een gestructureerd platform ontstaan waarbij alle Lommelse ondernemers aan kruisbestuiving kunnen doen. Ik denk bijvoorbeeld aan thema-avonden met gastsprekers uit eigen kring die hun best practices delen over actuele onderwerpen. De schroom om hulp aan elkaar te vragen moet wegvallen. De LOC kan daarbij het ideale verbindende medium zijn.” 

 Welke tips kan je bedrijfsleiders meegeven in deze vreemde tijden?   

Thys: “Het zijn simpele dingen. Verruim je blik, denk vooruit en kijk naar de opportuniteiten die er liggen. Ik hoor vaak dat er een tekort is aan werkkrachten met een technisch profiel. In Lommel is er met Provil nochtans een prachtige technische school in ons midden. Jammer genoeg wordt er nog te weinig gebruik gemaakt van onze eigen talenten. Ik pleit enorm voor het integreren van stageplaatsen in onze Lommelse bedrijven. Oké, dat kost tijd en energie, maar ik heb hier fantastische ervaringen mee. Daarom dat ik me tegenwoordig ook engageer als lid van de schoolraad. Probeer daarnaast ook mee te zijn met de laatste innovaties en trends. Telewerk is een begrip geworden sinds corona, maar ik deed dit dertig jaar geleden al. Het doet wonderen voor de life-work balance. In Scandinavië is de afwisseling tussen telewerk en kantoorwerk al langer de standaard. En er is nog veel meer te leren uit het Zweedse model." 

Na zijn periode in Lommel kocht Thys in 1996 het bedrijf Fremach Plastics in Diepenbeek. Hij zette fel in op delokalisering waardoor het bedrijf van 80 naar 200 werknemers ging in Diepenbeek en van 0 naar 600 in Oost-Europa. Inmiddels is Johan op pensioen, maar in de vorm van consulting biedt hij toch nog een luisterend oor voor bedrijfsleiders. Bedankt voor het interessante gesprek, Johan!  

 

08 jul

Verslag Ontbijtvergadering 9 mei 2019

2019 05 09 - Verslag ontbijtvergadering gemeentebestuur Lommel  (slide)

1)     Beleidsnota Stad Lommel (Bob Nijs)

Beleidsnota is een werkdocument voor de komende 6 jaren met als belangrijkste kerntaken:

 • Fiber to business (samen met Proximus)
  • Vergunningen zijn ok / begin oktober start aansluiting
 • Bewegwijzering:
  • 2/2019 : aanbesteding is uitgeschreven
  • Vóór bouwverlof : geïnstalleerd
 • Politie :
  • SAFE-project – informatienetwerk – nu 296 bedrijven – uitbreiding naar winkels?
  • Korps van 75 mensen – veiligheidsgevoel kan beter – op zoek naar een grotere zone zodat meer specialisatie mogelijk is.  Huidige kostprijs = 110 eur / inwoner <-> Pelt = 60 eur / inwoner è door fusie zal kostprijs niet duurder worden
 • Contact gemeentebestuur <-> bedrijven
  • Deur staat altijd open
  • Beter en sneller ondernemersloket
  • Welke faciliteiten kunnen we aanbieden (eet – overnachting) om best uitgeruste industriepark van de regio te zijn
 • Vrachtwagenparking + faciliteiten:
  • Op zoek naar een partner voor verdere uitwerking – input is zeker welkom
  • Zal niet van voor op het industriepark zijn (oogt immers niet)
 • Consortium bewaking – dragen over alle schouders
 • Kristal Solar Park : project om trots over te zijn als symbool voor pure energier
  • 300.000 zonnepanelen – kostprijs = 60 mio eur (gedragen door Stad Lommel, LRM en 1% Nyrstar die ook stroom opneemt)
  • 1/6 : oplevering
  • 13/6 : openingsevent
  • 13 groene stopcontacten – Kristalpark III heeft kans op aansluiting
  • Participatie : rendement gaat naar Lommel en LRM
 • Mobipunt aan station (fietsen als toerist / werknemer)
 • Vergunningen – procedures : oproep om mee te denken in rechtstreekse lijn
 • Parkeerbeleid
  • Retail = moeilijk (leegstand)
  • Gratis – 1 uur + systeem met nummerplaat gaat weg
  • Verkeersluw maar geen afsluiting
  • Doorgaand verkeer : KNIP aan H&M
  • Vreyshorring : 2 richting
 • Kerkstraat – meer zuurstof – gebouw JBC gaat (bij goedkeuring!) gekocht worden door Stad Lommel voor ontsluiting met achterliggend domein – groene corridor
 • Fietsvriendelijk + veiligheid :
  • aantrekkingskracht voor gezinnen moet toenemen
  • heractivatie van “kalme” wegen
 • Stadlaan -  wordt met een kritische blik bekeken
 • Ontwikkelingen:
  • Farm frites gaat voor 40 mio uitbreiden
  • Center parcs gaat met 35 mio uitbreiden

2)     Mee met de nieuwe maak

3-7 juni : evenement Industrie 4.0 in Limburg

Slides

3)     WIS-project (Koen Cools)

Open Atelier : toeleveringsbedrijf voor de maakindustrie – beroepsoriëntatie en werkplekleren

Slides

4)     Welzijnsregio Noord-Limburg – dienst tewerkstelling en opleiding

Slides

11 nov

Verslag Ontbijtvergadering 26 oktober 2018

Verslag ontbijtvergadering LOC 26/10/2018 20181026-ontbijtvergaderingloc.pdf (606.67 kb)

 

 • Verwelkoming - Peter Van Velthoven

 

Onze regio heeft behoefte aan technisch geschoolde medewerkers.  Via dit project komen kinderen uit het basisonderwijs in aanraking met robotica en technologie  en leren ze op een ontdekkende manier programmeren.  Ze denken ook na over de toekomstige impact van automatisering.

Project kent een vervolg onder noemer ‘Hallo (be)denkers’.  Het project wordt mobiel om er zo mee naar scholen te gaan, om logistieke samenwerkingen op te zetten en om een expertisecentrum uit te bouwen.  Oproep tot éénmalige sponsoring of een lang(er) durend engagement om dit project verder mee uit te bouwen. Contact via

 

 

 • Voorstelling VOKA – Johan Maesen

Korte voorstelling productaanbod : www.voka.be/limburg

 

-        46 respondenten 

-        Aanspreekpunten lokale economie = Ronny Vanhoof

-        Bewegwijzering :

Individuele nummerborden (dus geen namen of kleuren gezien oppervlakte ad 900 ha).  Momenteel is men de aanbesteding aan het uitschrijven.  In voorjaar 2019 zouden alle bordjes geplaatst moeten zijn (afhankelijk van weersomstandigheden).  In communicatie wordt nog meegegeven of “oude” zelf verwijderd of via stedelijke werf verwijderd dienen worden.

-        Filevorming:

AWV Limburg : onderzoek aparte aftakking Kristalpark

AWV A’pen : onderzoek bottleneck Mol – Geel

-        Oproep van Heidi Feyaerts (dienst ruimtelijke ordening) om bezorgdheden concreet te maken.  Het behelst immers vele facetten waardoor er duidelijke feedback nodig is om mee te denken naar oplossingen

-        Toelichting over groenbeheer door Yvan Bijnens  bermbeheer.pdf (808.99 kb)

 

 • Varia – Ronny Vanhoof

-        Corda campus Noord : normaal 16/10 meer duidelijkheid door LRM maar er is nog geen officiële melding

-        Kristalpark : interesse in gronden stijgt:

 • Concrete leads in behandeling
 • Op Kristalpark III wordt akte verleden
 • Loskade is tijdelijk werfzone voor zonnepanelenpark
 • Windmolens :
  • Aspiravi -> in verdere ontwikkeling.  MER-onderzoek -> daarna terugkoppeling Stad.
  • Dossier Maatheide : ligt stil omwille van vogeltrekroutes

Individuele aanvragen van windmolens  -> kadert ook in MER

12 okt

Sven Nys begeestert Lommelse ondernemers

 

Sven Nys was dit jaar de gastspreker op de jaarlijkse business conference van de Lommelse Ondernemers Club (LOC) in samenwerking met Belfius. Op donderdag 11 oktober gaf de 'Kanibaal van Baal' een enthousiaste uiteenzetting over topsport en ondernemen in CC De Adelberg. Achteraf vond een gezellige netwerkreceptie plaats.

 

Dat de ex-veldrijder nog erg populair is in Vlaanderen, blijkt uit de 210 inschrijvingen vanuit de Lommelse ondernemerswereld. Nog even scherp als in zijn wielerdagen trok Nys in zijn toespraak de parallellen tussen zijn leven als topsporter en het ondernemerschap. Want in een zwart gat is hij allerminst gevallen. Zo is Nys onder andere algemeen manager van de Telenet-Fidea Lions ploeg, regelmatig te gast als commentator bij Sporza, bezieler van het Sven Nys Cycling Center en natuurlijk ambassadeur van de veldritsport.

 

Ook tijdens zijn loopbaan als topsporter probeerde Sven Nys te ondernemen. Hij dacht constant aan manieren om de sport naar een hoger niveau te tillen. Door zich open te stellen voor de media, fans en de bedrijfswereld zette hij het veldrijden in een goed daglicht. Nys vertelde hoe de waarden teamwork, motivatie en nuchter verstand hem als sporter én ondernemer naar de top hebben geloodst. Dit alles was verpakt in enkele leuke anekdotes.  Zo vertelde Sven dat zijn carrière in Lommel gestart is. Als jonge knaap kwam hij immers twee keer per week op de Lommelse ondergrond trainen.

 

Na de boeiende speech kregen de gasten de kans om na te praten met een hapje en drankje op de receptie. Ook Sven Nys bleef nog even hangen en werd bedankt met een miniatuur van Het Glazen Huis.

29 jun

Guy Hoekx nieuwe voorzitter Lommelse Ondernemersclub

Na 12 prachtige jaren geeft voorzitter Theo Slegers – Hoofd aankoop en personeel (EDIBO) de fakkel door aan zijn secretaris Guy Hoekx, Bestuurder bank/Private Banking (BELFIUS).
Het was een feestelijke gebeurtenis in het GlazenHuis, een prachtige locatie waar Kunst en Ondernemen elkaar kunnen ontmoeten.

Beide heren hadden mooie lovende woorden voor elkaar en geven dan ook de fakkel door “als vrienden”.
Theo heeft Voor de Lommelse Ondernemersclub baanbrekend werk verricht.

In 12 jaar is de club uitgegroeid naar 250 bedrijven en is ze de grootste ondernemersclub van Limburg, wie weet wel Vlaanderen…

De Loc organiseert samen met haar partners de sjiekste nieuwjaarsreceptie van Noord-Limburg waar 400 ondernemers uit de regio met elkaar netwerken.
Denken we ook aan de beurs Bizzlink in 2012, het vlinderproject, de Kunst Kerstboom die onze economie weerspiegelt en nog zo veel meer …
De mooiste erkenning kreeg hij dan ook van de Stad in 2017 met de Gouden Erepenning.


Theo is de stichter en drijvende kracht van Focus Noord, een instituut dat Noord-Limburg de laatste tijd voelbaar op de kaart heeft gezet in Limburg.

Als voorzitter van Loc Lommel zet Theo een stapje terug, maar vooral met de ambitie om nu meer tijd vrij te kunnen maken voor de verdere economische ontwikkeling van onze regio binnen de as Antwerpen, Eindhoven en Limburg.

Het bestuur van LOC-Lommel heeft alle vertrouwen gegeven aan Guy Hoekx, die reeds een 10-tal jaren secretaris is van de vereniging.
Guy is de bezieler achter “Kristalia, een evenement waar 500 ondernemers uit de regio samenkomen in een ontspannen sfeer, georganiseerd door Kiwanis en LOC met als doelstelling de opbrengsten in te zetten ter ondersteuning van diverse sociale projecten.
Hij onderhoudt de contacten met de geschreven pers, met VOKA en VKW, de tevredenheidsenquête naar de leden, de lezingen met de lokale banken, …

Guy wil met dit bestuur verder voortbouwen op de fundamenten om het ondernemen en de ondernemers alle kansen te geven in onze Stad.